ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Convocatoria de l'Assemblea General Extraordinària del Centre Excursionista de Castelló el dimecres 20 de juliol a la seu del CEC

"Es convoca Assemblea General Extraordinària del Centre Excursionista de Castelló, que tindrà lloc el dimecres 20 de juliol a la seu del CEC, a les 19:00 h en primera convocatòria i a les 19:30 h en segona, amb el següent ordre del dia:

    1    Informació del president.
    2    Realització d’obres de condicionament i millora del refugi de Les Mallades.
    3    Tort obert de paraula.


Nota important: recorda que segons els Estatuts:

  • Poden participar tots els socis per si mateix o degudament representats (article 7è-a).
  • No tenen dret a vot els socis amb menys d’un any d’antiguitat com a socis (article 6è).
  • Serà admés el vot per delegació quan estiga atorgat a favor d’un altre soci i conste expressament per escrit (article 14è).