24/25
NOV.
GR8 Tram 1:Villel-Riodeva-Camarena
Auditori
*** Exigent

ENCARREGAT
Àlvaro Rodríguez


PREUS PER PERSONA
-


TERMINI D'INSCRIPCIÓ
-


DISTÀNCIA
-


ASCENS ACUMULAT
-


DESCENS ACUMULAT
-


TEMPS EFECTIU DE MARXA
-


DESCRIPCIÓ

Descripció de la excursió